hof-van-egmond-haarlem-br2

Doe mee en draag bij!

Platform31 is op zoek naar een goede mix van wijkprofessionals afkomstig van zowel corporatiepartners als andere corporaties. En spreekt één van de thema’s je aan en wil je een interessante praktijkcasus inbrengen? Dan horen we het ook graag! Voor deelname, contact en vragen:

Over Werken aan leefbare wijken

Werken aan leefbare wijken: Kennis en inspiratie voor wijkprofessionals

Terwijl corporaties en hun partners op zoek zijn naar manieren om met de snelle veranderingen in de samenleving om te gaan, zijn wijkprofessionals bezig met brandjes blussen en de draagkracht van ‘hun’ wijk overeind te houden. Reflectie en het delen van kennis schieten er vaak bij in. Jammer, want hierin liggen kansen om van elkaar te leren en werkwijzen aan te scherpen. Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ van Platform31 biedt je de ruimte om stil te staan bij de effectiviteit van jouw inzet. Ook biedt het nieuwe kennis en inzichten om mee aan de slag te gaan in je eigen buurt of wijk.

De wijkwerker als spil

De rol van corporaties in de wijk is sinds de nieuwe Woningwet (2015) ingrijpend veranderd. De focus verschoof van wijkgericht werken naar het beheren van wooncomplexen en problemen ‘achter de voordeur’. Uit recent onderzoek van Aedes blijkt echter dat de leefbaarheid in (kwetsbare) wijken achteruit blijft gaan en de inzet op uiteenlopende terreinen nodig is en blijft, ook door corporaties.

Wijkprofessionals, zoals wijkbeheerders, woonconsulenten en huismeesters kunnen daarbij het verschil maken. Zij vertalen strategie en beleid van de corporatie naar een praktische aanpak op wijk-, buurt- of zelfs straatniveau. Stilstaan bij de effectiviteit van een aanpak vergroot de kans op succes aanzienlijk. Welke doelen stel je? Hoe ga je te werk? Welk effect wil je bereiken? En wat is daar voor nodig?

Programma ‘Werken aan leefbare wijken’

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen startte Platform31 het programma ‘Werken aan leefbare wijken’. Het doel: kennis en inspiratie bieden aan corporatieprofessionals die actief werken aan leefbare wijken. Dat doen we in de vorm van vier themabijeenkomsten voor wijkprofessionals. Hierin staan intervisie met collega’s, werken aan eigen vaardigheden, kennisverrijking, inspiratie, en effectief samenwerken centraal. Elke bijeenkomst draait om een voor de wijk relevant thema.

Platform31 brengt expertise in op het gebied van wonen, wijken, sociaal domein. Ook is er aandacht voor kennisverrijking in de vorm van praktijk en onderzoek uit andere domeinen. We zijn te gast bij een woningcorporatie die haar visie, beleid en praktijk deelt op het specifieke thema. En uiteraard gaan we met elkaar in gesprek en soms de wijk in. Op deze manier reikt het programma kennis, inspiratie en kritische meedenkkracht aan voor een effectieve aanpak in de wijk.

Themabijeenkomsten in 2022

Voor wie?

De bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor medewerkers van corporatiepartners van Platform31 die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken, zoals gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Voor andere partijen geldt een deelnemersbijdrage (€ 125,- per persoon).

Meer informatie over het programma en deelname.

Bezoekadres

Platform31 Stichthage 214

Platform31
Koningin Julianaplein 10
(7e verdieping, ingang hal Centraal Station Den Haag)
2595 AA Den Haag