hof-van-egmond-haarlem-br2

De Magic Mix voor spoedzoekers

Modelinterventie

Deze projecten bieden tijdelijke huisvesting aan ‘spoedzoekers’ en nieuwkomers op de woningmarkt. Deze doelgroepen worden bewust gemengd gehuisvest.

  • Aanleiding: Een toenemend aantal spoedzoekers leidt tot toenemende vraag op de woningmarkt naar snel beschikbare betaalbare huurwoningen. Een deel van deze urgente woningzoekenden is kwetsbaar te noemen. Vaak is een exploitatietekort door leegstand een secundaire aanleiding.
  • Mogelijke deeloplossing: Vergroten van flexibele woningvoorraad door verschillende doelgroepen gemengd te huisvesten met tijdelijke huurcontracten.
  • Beoogde effecten: Betere balans woningvraag en -aanbod, minder leegstand, afname belasting professionele hulp, betere leefbaarheid (schoon-heel-veilig), positieve effecten voor individuele bewoners, meer woongenot

Download interventie (Pdf, 533 kB)

Magix mix modelinterventie - zonder legenda
Klik op de afbeelding voor een vergroting