hof-van-egmond-haarlem-br2

Modelinterventies

Een modelinterventie is een algemene beschrijving van een bepaald type project dat op meerdere plekken in het land is uitgevoerd. Het beantwoordt de vraag: wat zijn de essentiƫle onderdelen van een aanpak waar een initiatiefnemer rekening mee moet houden bij de opstart en uitvoering? Het doel is om u te inspireren en te helpen bij het vormgeven en inrichten van effectieve interventies.

Inspiratiebron

Modelinterventies informeren, dagen uit tot het maken van een grondige analyse van het probleem voorafgaand aan een interventie en verwijzen door naar meer informatie en praktijkvoorbeelden. De modelinterventies zijn gebaseerd op kennis uit praktijk van de vakgemeenschap, beleid en beschikbaar (wetenschappelijk) onderzoek.

Veranderingstheorie

Een belangrijk onderdeel van iedere modelinterventie is de veranderingstheorie. Een veranderingstheorie beschrijft of visualiseert hoe verwacht wordt dat activiteiten leiden tot een verandering. Met andere woorden: welk effect wordt verwacht? Het formuleren van een veranderingstheorie in een project zorgt voor het goed doordenken van de ‘oorzaak-gevolg’-redenering. Bijvoorbeeld: als de huismeester bewoners aanspreekt [activiteit], dan verwachten we dat zij netter met de gemeenschappelijke ruimte omgaan [effect].

Rollen

Welke partijen, personen of organisaties hebben op welke wijze met de interventie te maken? We onderscheiden vier rollen waarin men betrokken kan zijn:

  1. Investerende rol: Welke partijen investeren geld en/of tijd in dit project? Dit kunnen dus ook bewoners zijn.
  2. Uitvoerende rol: Welke partijen voeren (een deel van) dit project uit?
  3. Co-producerende rol: Met welke partijen moet worden afgestemd om dit project tot een succes te maken?
  4. Incasserende rol: Welke partijen of groepen ontvangen de voordelen van de effecten van dit project? Dit kunnen financiƫle, maatschappelijke of organisatie-effecten zijn.