hof-van-egmond-haarlem-br2

Effectenarena

Instrument

De Effectenarena is een instrument dat helpt om de relatie tussen investeringen, maatregelen en effecten in beeld te krijgen. De ideeën om een wijk te verbeteren zijn vaak wel beschikbaar, maar zijn dat goede ideeën? En vooral: passen ze in de aanpak die u voor ogen heeft? De

Effectenarena is een in de praktijk ontwikkeld en beproefd instrument.
Met de Effectenarena kunt u de werkzame bestanddelen van een interventie identificeren, ‘proeven’ en gezamenlijk met collega’s binnen uw organisatie of met externe partners vaststellen. U brengt de resultaten en onderlinge verbanden overzichtelijk in kaart.

De Effectenarena is niet alleen bedoeld om binnen de eigen organisatie in te zetten, maar bij voorkeur juist ook met uw maatschappelijk partners. Uit de praktijk blijkt dat externe professionals en bewoners vaak een ander beeld hebben van problemen in de wijk dan uw eigen organisatie die heeft. Een gezamenlijke analyse werkt dan verrijkend. Bovendien kweekt hun betrokkenheid draagvlak voor de uitvoering van eventuele interventies.

Voordelen op een rij:

  • Het is duidelijk welke partijen investeren en welke partijen incasseren.
  • Er is zicht op het maatschappelijk rendement van de interventie: wegen de investeringen op tegen het totaal van de opbrengsten?
  • U krijgt een beeld over de verwachtingen die bestaan ten aanzien van een voorgenomen interventie en hoe deze precies uitwerkt voor uw partners in de wijk en de bewoners.
  • Er ligt een basis om gericht te monitoren: welke effecten u het belangrijkst vindt en met welke indicatoren u een vinger aan de pols kunt houden? Met welke score bent u tevreden?
  • De evaluatie wordt een stuk makkelijker: bij de start van een interventie zijn de verwachtingen immers duidelijk omschreven, waardoor aan het einde van de rit eenvoudig teruggeblikt en de balans opgemaakt kan worden.
  • Dit alles draagt bij aan het lerend vermogen van uw organisatie, de betrokken partijen en de effectiviteit van uw maatschappelijke investeringen.
effectenarena
Effectenarena

De Effectenarena is vrij toegankelijk: