hof-van-egmond-haarlem-br2

Instrumenten

Om wijkprofessionals beter grip te geven op de effectiviteit van hun werkzaamheden in wijk- en buurtbeheer zijn in de afgelopen jaren in samenwerking met corporaties een aantal praktische instrumenten ontwikkeld. Met behulp van deze instrumenten kunnen corporaties voor het ontwikkelen van complex-, buurt- of wijkgerichte ingrepen samen met hun maatschappelijk partners doelen en concrete interventies ontwikkelen. De instrumenten volgen elkaar logisch op:

  1. In de eerste stap kiest u een specifieke interventie uit de vele ideeën die kunnen bestaan voor een wijk of complex. De stappen in Afwegen in de Wijk helpen u bij het selecteren van een interventie.
  2. In de tweede stap is het nuttig om de interventie met de betrokken personen en partijen nader uit te werken. Met de Effectenarena brengt u de relatie tussen investeringen, maatregelen en effecten in beeld.
  3. De interventie die zo ontstaat kunt u beschrijven in een ‘Interventieformat’. Deze interventiebeschrijving dient ter ondersteuning van (interne) besluitvorming en communicatie met betrokken partijen. Ter inspiratie kunt u hier een aantal eerder ontwikkelde interventies bekijken.

Naast deze instrumenten bestaan er veel andere hulpbronnen voor het ontwikkelen van interventies. De Wat Werkt Studio geeft in de Instrumentwijzer een actueel overzicht van instrumenten die u kunt inzetten om de effectiviteit van uw project in kaart te brengen.